TORSDAG 10. FEBRUAR KL.14-15

«Den grønne øya» av Gert Nygårshaug (2021)

Bokprat – Fauske biblioteks lesesirkel for voksne

Glad i å lese? Vil du dele leseopplevelsene med andre? Bli med på bokprat- Fauske biblioteks lesesirkel for voksne. Vi leser samme bok og prater om boka. Eneste forutsetning for å delta er at du har lest boka som det blir prata om. Er den god, midt på treet, fantastisk, kjedelig, irriterende, tafatt eller noe helt annet? Det kan diskuteres!

Vi vil gjerne ha med flere på bokpraten. Deltakerne er enige i at å dele en felles leseopplevelse er en berikelse på mange vis.

Sagt på bokpraten om bokprat:

«Å delta på bokprat er sosialt og det er artig å møte andre som har lest samme bok. Man får høre hva andre tenker om boka man selv har lest.»

«Som deltaker på bokprat får man lest bøker man ikke ville valgt selv og det kan vise seg å være en fantastisk bok!»

«Å lese og delta på bokprat er mentalt utviklende – man får tolke, tenke og nye møter kan være berikende. Det er interessant å høre hva andre tenker om boka»

«Å lese er kjempeviktig – man får opplevelser, kunnskap og innsikt.»

«Biblioteket er en viktig instans og møteplass»

Velkommen nye og gamle bokpratere!

Lån boka på biblioteket eller som e-bok i appen BookBites.

Smitteverntiltak: Husk å møte frisk, vaske hender, holde minst 1 meter avstand og bruke munnbind. Vi registrerer navn og kontaktinfo for å bistå kommunen ved ev. smittesporing.
Translate »