NY I NORGE

Her finner du informasjon om våre aktiviteter, nettressurser og annen informasjon til deg som er ny i Norge. 

SPRÅKKAFÉ OG SPRÅKTRENING

NB: SPRÅKKAFEEN ER UTSATT INNTIL VIDERE PGA. COVID-19, MEN VI STARTER OPP IGJEN SÅ SNART FORHOLDENE LIGGER TIL RETTE FOR DET.

Følg Fauske bibliotek på Facebook, sjekk kalenderen på fauskebibliotek.no eller «Det skjer»-kalenderen til Fauske kommune for informasjon om når språkkafeen starter opp igjen.

Spill og prat på språkkafeen på Fauske bibliotek.

Bli med på språkkafé. Språkkafé er en møteplass for alle som vil bli bedre i norsk og for deg som vil lære bort norsk til andre. Språkverter drar i gang samtaler med ulike tema hver gang. I tillegg til Fauske Røde kors og andre frivillige vil elever i valgfaget «Innsats for andre» ved Vestmyra skole stille som språkverter på språkkafeen.

Språkkafé er integrering. Mange savner et sted de kan møtes for å øve på å snakke norsk sammen og derfor har vi språkkafé på biblioteket to onsdager i måneden. Tilbudet er gratis og vi spanderer kaffe og te. Vi arrangerer språkkafé annenhver onsdag kl.13-14 i partallsuker.

Språkkafeen arrangeres i samarbeid med Fauske Røde Kors, Fauske frivilligsentral og faget «Innsats for andre» ved Vestmyra skole.

 

NETTRESSURSER

Verdensbiblioteket – lydbøker og e-bøker på mange språk for barn og voksne. Gratis tjeneste for alle i Norge. Ditt bibliotek, der du er. Mer om Verdensbiblioteket

 

Lesekroken.no – nettressurs for barn på mange språk
Lesekroken.no finner du hundrevis av barnesanger, eventyr og digitale aktiviteter på norsk og de fleste minoritetsspråk i Norge. Lesekroken er åpen for alle som er lånere ved Fauske bibliotek og kan brukes overalt via data, nettbrett og mobil. Ingen nedlastning er nødvendig. Fauske bibliotek abonnerer på lesekroken.no og alle som er lånere hos Fauske bibliotek kan derfor få gratis tilgang til denne tjenesten. Det eneste du trenger er et publikumspassord fra Fauske bibliotek. Kontakt biblioteket  på e-post skranke.bibliotek@fauske.kommune.no, tlf. 75 60 40 50 eller kontakt skranken for å få passordet. Ved å benytte publikumspassordet kan tjenesten tas i bruk med engang  For å vite mer, gå til Info om Lesekroken

Det flerspråklige bibliotek
Ta kontakt med oss om du vil bestille noe fra Det flerspråklige bibliotek (DFB).
Som låner hos oss har du tilgang til alle DFBs samlinger. Vi kan bestille bestemte titler til deg eller bokpakker på språk du er interessert i. Om du har et nasjonalt lånekort kan du ofte selv bestille bestemte titler gjennom søket på siden til DFB og få det sendt til Fauske bibliotek. Ta kontakt med oss om du trenger hjelp til å finne fram i Det flerspråklige bibliotek. Les mer om hvordan du kan bli låner med nasjonalt lånekort.

 

Utrop.no – Norges første flerkulturelle avis
Utrop er Norges første avis og TV som har nyheter, aktualiteter og debatt om det flerkulturelle Norge. Utrop utgis elektronisk hver uke, og hver fjerde utgave kommer også  på papir. Utrop.no har en Lettnorsk-side hvor du får informasjon og nyheter på enklere, forståelig norsk.

Ny i Norge – inngangsport og veiviser til offentlige digitale tjenester
Norge.no er en inngangsport og en veiviser til offentlige tjenester på nett. De digitale tjenestene er tilgjengelige via søk og en temameny, og ut fra aktuell livssituasjon. Norge.no gir deg også informasjon om hvordan du kan kommunisere på nett med det offentlige og velge digital postkasse. Under Ny i Norge på Norge.no finner du tjenester i tilknytning til asylsøknad, søknad om opphold i Norge, familieinnvandring, arbeidsinnvandring fra land i og utenfor EU/EØS, au-pair-ordningen med mer.

 

Integreringsavdelingen består av Voksenpedagogisk senter og Flyktningkontoret. Avdelingen er ansvarlig for bosetting av nyankomne flyktninger i henhold til vedtak i kommunestyret. Gjennom lovpålagt introduksjonsprogram og undervisning i norsk og samfunnsfag, skal flyktningene raskest mulig kvalifiseres til jobb eller utdanning. Voksenpedagogisk senter tilbyr norskopplæring for flyktninger og innvandrere som i henhold til Introduksjonsloven har rett og/eller plikt til å gjennomføre 550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap for å få opphold i landet. De tilbyr også undervisning til arbeidsinnvandrere.
Translate »