LÅNEREGLER OG ERSTATNING

Låneregler

LÅNEREGLEMENT FOR FAUSKE BIBLIOTEK

 

Hvem kan låne?

Alle kan låne bøker og andre medier gratis. Alle kan få Nasjonalt lånekort som kan brukes i hele Norge. Lånekortet er gratis og gir adgang til hele bibliotekets samling. For å få lånekort må du vise legitimasjon og er du under 18 år må du ha underskrift av foresatte. Institusjoner registreres på institusjonens navn samt en ansvarsperson.

 

Ansvar

Du som låner er ansvarlig for  alle lån som er registrert på lånekortet. Du må levere tilbake lånt materiale innen lånefristen. Leverer du likevel for sent, må du betale purregebyr og ved tap og skader på lånte materialer må du erstatte disse. Foresatte er ansvarlige for materialer lånt av barn/ungdom opp til 18 år. Det er gratis å låne, men det koster å la være å levere. Lånekortet er personlig, så husk å ta godt vare på lånekortet. Det er ikke tillatt å låne bort lånekortet til noen andre.

 

Som låner er du selv ansvarlig for å melde fra om:

 

  • Adresseendring
  • Endring av e-post og telefonnummer
  • Tap av lånekort. Nytt kort koster kr.10,-

 

Reservering og fjernlån

Allerede utlånt materiale kan du reservere (stå på venteliste). Materialer vi ikke eier selv på Fauske bibliotek, kan vi som regel låne inn fra andre bibliotek. Ved fjernlån må du som låner forholde deg til regler gitt av eierbiblioteket. Fjernlån er gratis, men artikkelkopier må av og til betales for. Da kreves du for bibliotekets eksakte utgifter.

 

Lånetider

 

 
Bøker   4 uker
Musikk (CD)  4 uker
Lydbøker (CD) 4 uker
Film (DVD/ Blu-Ray) 1 uke
Tidsskrifter 1 uke
Språkkurs (CD) 2 mnd.
Musikkinstrumenter 3 mnd.
Dataspill 4 uker
Kart 4 uker
TV-serier (DVD) 2 uker

 

Hvis det ikke er venteliste, kan bøker forlenges tre ganger og film og tv-serier to ganger. Musikkinstrumenter kan forlenges 1 mnd.

 

Utlån av musikkinstrumenter

Du kan kun låne ett instrument i gangen og instrumenter lånes ut med bag, stemmetunere (for gitarer) og lærebøker. Ved utlån av musikkinstrumenter gjelder 18 års aldersgrense. Biblioteket skifter strenger. Instrumenter som ødelegges, eller at deler mangler, erstattes med faktisk kostnad.

 

Gebyrer og purringer
(Gjelder fra 1.januar 2022)

Du som låner plikter å overholde den fastsatte lånetida. Hvis materialet ikke leveres innen fristen får du tilsendt purring og fra andre purring påløper det gebyrer:

 

  • 1.purring: gratis (sendes som sms/e-post/brev)
  • 2.purring: kr. 70,- (sendes pr. brev med vedlegg)
  • 3.purring: kr. 70,- (sendes pr. brev med vedlegg)

 

Gebyrer betales med kort i skranken ved innlevering. Hvis du leverer uten å betale, står gebyret til du kommer igjen og gjør opp for deg. Ved ubetalte gebyrer mister du låneretten fram til gebyret er betalt.

 

Når må du erstatte?

Leverer du ikke etter 3. purring utstedes erstatningskrav for tapt materiale. Erstatningskrav sendes ut 2 uker etter 3. purring. Når erstatningskrav er sendt vil kravet bli opprettholdt selv om det lånte materialet blir levert. Det er faste satser for erstatning, men erstatningsbeløpet kan likevel variere etter dokumentets verdi. Du må i tillegg betale et gebyr på kr.150,-

 

SATSER FOR TAPT ELLER ØDELAGT MATERIALE
Tapt eller ødelagt materiale må erstattes etter følgende satser. Kan betales i biblioteket. Dette må gjøres før vi sender faktura. Da vil det komme et administrasjonsgebyr i tillegg.

 

MATERIALTYPE LÅNT FRA VOKSENAVD. LÅNT FRA BARN/ UNGDOMSAVD.
Bøker – skjønnlitteratur 500,- 250,-
Bøker – sakprosa/ faglitteratur

Tegneserier – sakprosa

600,-

400,-

250,-

200,-

Lydbøker 350,- 250,-
Film 300,- 200,-
Dataspill 600,- 600,-
Språkkurs 1000,- 800,-
Tidsskrift 100,- 100,-
Pocketbøker 100,- 100,-
Kart 250,- 250,-
Mikrofilm 1500,- (egen avtale utarbeides)
Musikk (CD) 200,- 200,-
Musikkinstrumenter Instrumenter som ødelegges, eller at deler mangler, erstattes med faktisk kostnad.
Medier lånt fra andre bibliotek 800,-

 

For spesielt dyre eller verdifulle materialer kan det settes egen takst. Låneretten inndras til låner har gjort opp for seg.

 

Gaver til biblioteket
Biblioteket tar ikke imot gaver i form av bøker og andre medier. Årsaken er at vi ikke har kapasitet til å ta imot og at vi kjøper inn nye og aktuelle titler til samlinga jevnlig. I tillegg låner vi inn det vi ikke har selv fra Nasjonalbiblioteket og andre bibliotek. Ta kontakt med bruktbutikker, veldedige organisasjoner, loppemarked eller forsøk å selge eller gi bort på finn.no, bookis.com, Facebook-grupper og liknende.

Translate »