Firebindsverket Gårdshistoria om Fauske – historien om gårdene og folkene som bodde på Fauske, fra de eldste tider vi kjenner og fram til i dag.

I 2009 vedtok kommunestyret at Fauske kommune skulle dokumentere Fauskes gårdshistorie i ord og bilder. Bygdeboknemnda skulle bistå i arbeidet med å skaffe bilder og Asbjørn Lind ble utnevnt til forfatter/redaktør for Fauskes gårdshistorie. Arbeidet med å utvikle bokserien starta sommeren 2012 og ble fullført i 2020, og er et samarbeid mellom forfatteren og Fauske bygdeboknemnd. Firebindsverket tar for seg hvert gårdsbruk og utviklinga fra bruket ble grunnlagt og fram til i dag. Første bind omhandler området Rødås-Klungset, andre bind området Øynes-Sulitjelma, tredje bind området Røvik-Kistrand og fjerde bind området Hagenes-Laksåbakk. Utgiver er Fauske kommune. Bøkene (bind 1-4) får du lånt på Fauske bibliotek og filialene i Valnesfjord og Sulitjelma.

Lån «Gårdshistorie for Fauske» på biblioteket:

«Gårdshistorie for Fauske. Bind 1. Området Rødås – Klungset» 

«Gårdshistorie for Fauske. Bind 2. Området Øyens – Sulitjelma»

«Gårdshistorie for Fauske. Bind 3. Området Røvik – Kistrand»

«Gårdshistorie for Fauske. Bind 4. Området  Hagenes – Laksåbakk»

Du kan også kjøpe bøkene på Fauske bibliotek og på kommunens servicetorg.

Salg av bøker:
Bok per stykk kr. 650

Bokpakker:
Bind 1, 2, 3 og 4 kr. 2000
Bind 1 + 4 kr. 1000
Bind 2 + 4 kr. 1000
Bind 3 + 4 kr. 1000


Boklansering av «Gårdshistorie for Fauske» på biblioteket

Torsdag 22.oktober kl.13 ble siste bok i bokserien «Gårdshistorie for Fauske» lansert på Fauske bibliotek.

Kultursjef Ketil Hugaas, redaktør Asbjørn Lind, Fauske bygdeboknemnd og andre bidragsytere på boklanseringa av «Gårdshistorie for Fauske. Bind 4. Området Hagenes – Laksåbakk» torsdag 22.oktober 2020.

Ragnhild Dreier, leder i Fauske bygdeboknemnd, forteller om det omfattende og givende innsamlingsarbeidet av fotografier til «Gårdshistorie for Fauske».

Kultursjef Ketil Hugaas takket redaktør Asbjørn Lind for solid innsats med bokserien «Gårdshistorie for Fauske» og overrakte blomster og bok til Lind.

Forfatteren skryter av både bygdeboknemnda og lokalbefolkninga i arbeidet med Gårdshistoria om Fauske:
– Bygdeboknemnda har gjort en stor innsats med å hente inn fotografier og de har møtt stor velvilje blant Fauskes befolkning underveis i dette arbeidet. Folk har vært villige til å både fortelle og dele gamle fotografier, sier Lind.
I Fauskes gårdshistorie finner man en god del fotografier fra både hverdagsliv og fra større begivenheter som bryllup og høytidelig familiefotografering, til fotografier av gårdsbruk og landskap. Med gårdshistoria ønsker Lind å trekke fram i lyset de kvinner og menn som levde livene sine på gårdene i Fauske.
Gårdshistoria for Fauske er nå komplett med bind 4 i bokserien.

Translate »