«Gårdshistorie for Fauske – historien om gårdene og folkene som bodde på Fauske, fra de eldste tider vi kjenner og fram til i dag».

 

I 2009 vedtok kommunestyret at Fauske kommune skulle dokumentere Fauskes gårdshistorie i ord og bilder.

Bygdeboknemnda skulle bistå i arbeidet med å skaffe bilder og Asbjørn Lind ble utnevnt til forfatter og redaktør for Fauskes gårdshistorie. Arbeidet med å utvikle bokverket starta sommeren 2012 og ble fullført i 2020, og er blitt til i et godt samarbeid mellom forfatteren og Fauske bygdeboknemnd.

Firebindsverket tar for seg hvert gårdsbruk og utviklinga fra bruket ble grunnlagt og fram til i dag. Første bind omhandler området Rødås-Klungset, andre bind området Øynes-Sulitjelma, tredje bind området Røvik-Kistrand og fjerde bind området Hagenes-Laksåbakk. Utgiver er Fauske kommune. Bøkene (bind 1-4) får du lånt på Fauske bibliotek og filialene i Valnesfjord og Sulitjelma.

Lån «Gårdshistorie for Fauske» på biblioteket:

«Gårdshistorie for Fauske. Bind 1. Området Rødås – Klungset» 

«Gårdshistorie for Fauske. Bind 2. Området Øyens – Sulitjelma»

«Gårdshistorie for Fauske. Bind 3. Området Røvik – Kistrand»

«Gårdshistorie for Fauske. Bind 4. Området  Hagenes – Laksåbakk»

Du kan også kjøpe bøkene på Fauske bibliotek og på kommunens servicetorg.

Salg av bøker:
Bok per stykk kr. 650

Bokpakker:
Bind 1, 2, 3 og 4 kr. 2000
Bind 1 + 4 kr. 1000
Bind 2 + 4 kr. 1000
Bind 3 + 4 kr. 1000

Siste bind i firebindsverket «Gårdshistorie for Fauske» lansert på biblioteket.

Redaktør Asbjørn Lind og Fauske bygdeboknemnd har lagt ned et omfattende arbeid med  «Gårdshistorie for Fauske». Torsdag 22. oktober 2020 ble alle bidragsyterne hedra med taler, bokgaver og servering.

Kultursjef Ketil Hugaas, redaktør Asbjørn Lind, Fauske bygdeboknemnd og andre bidragsytere på boklanseringa av «Gårdshistorie for Fauske. Bind 4. Området Hagenes – Laksåbakk» 

 

Leder i Fauske bygdeboknemnd Ragnhild Dreier forteller om et omfattende og givende arbeid med innsamling av fotografier til «Gårdshistorie for Fauske».

 

Kultursjef Ketil Hugaas takket redaktør Asbjørn Lind for solid arbeidsinnsats med «Gårdshistorie for Fauske» og overrakte blomster og bok til Lind.

 

Forfatteren skryter av både bygdeboknemnda og lokalbefolkninga i arbeidet med Gårdshistoria om Fauske:
– Bygdeboknemnda har gjort en stor innsats med å hente inn fotografier og de har møtt stor velvilje blant Fauskes befolkning underveis i dette arbeidet. Folk har vært villige til å både fortelle og dele gamle fotografier, sier Lind.

I Fauskes gårdshistorie finner man en god del fotografier fra både hverdagsliv og fra større begivenheter som bryllup og høytidelig familiefotografering, til fotografier av gårdsbruk og landskap. Med gårdshistoria ønsker Lind å trekke fram i lyset de kvinner og menn som levde livene sine på gårdene i Fauske. Gårdshistoria for Fauske er nå komplett med bind 4 i bokverket.

Translate »